ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Олена Крекотень, Людмила Байдак (Суми, Україна) |    Скачать статью

Викладання іноземної мови професійного спрямування вимагає від сучасного викладача творчого та інноваційного підходу до проведення якісного заняття, щоб майбутні спеціалісти могли грамотно спілкуватись з представниками інших країн для успішної професійної діяльності.