МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

  Юлія Закладна (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Соціально-економічні зміни, що відбулися у світі за останні кілька десятиліть, мали значний вплив на багато сторін нашого повсякденного життя. Посилення позицій Китаю на світовій політичній та економічній аренах призвело до того, що виникла необхідність у фахівцях з китайської мови, які володіють не просто багажем знань про лексику, граматику, фонетику та інші сторони мови, а й можуть застосовувати всі ці знання в реальних комунікативних ситуаціях. Будь то ділові переговори, спілкування через телефон, листування з китайськими партнерами, замовнику важливо, щоб перекладач швидко й адекватно реагував на ситуації, що виникають, вільно та швидко перекладав на іноземну мову (в нашому випадку — китайська). На сучасному етапі питання підготовки подібного роду фахівців у вищих навчальних закладах України стоїть дуже гостро. Основна складність - велика теоретична спрямованість навчання іноземної мови, а часом — зайва академічність, яка іноді певною мірою перешкоджає опановуванню мови. Заняття з граматики перетворюються в ненависні студентами хвилини, які тягнуться надзвичайно повільно. Виходячи з таких занять, вони, як правило, не можуть сказати, чому їх вчили сьогодні протягом останніх 90 хвилин. Під час наступної зустрічі з викладачем студентам буває важко згадати граматичні конструкції, вивчені на минулому занятті. Буває й інші ситуації: учень дуже чітко і грамотно може розповісти про правила вживання того чи іншого граматичного явища, проте, постає перед труднощами, коли виникає необхідність вжити його в мові.