ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПОТОЧНИХ ЗНАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ

  Анастасія Васильєва (Херсон, Україна) |    Скачать статью

Дисципліна «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» у комплексі з іншими спеціальними предметами посідає одне з головних місць в освітньо-професійній підготовці морських інженерів, які навчаються за ступенем вищої освіти бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») та є обов’язковою частиною загальної підготовки висококваліфікованих фахівців для морського флоту України.