ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

  Наталія Шершньова (Острог, Україна) |    Скачать статью

Сьогодні, в ситуації загострення міжнародних відносин і національних конфліктів, соціально-економічної нестабільності, інформаційного протиборства в світі, інформаційно-пропагандистська робота набуває особливо важливого значення в забезпеченні соціальної адаптації, професійної придатності, і громадської компетенції особистості. В таких умовах питання забезпечення обороноздатності держави вийшли далеко за рамки традиційного розуміння війни і збройної боротьби і пов’язані, перш за все, з людським фактором. Тому в ході реформування білоруської армії була створена принципово нова система ідеологічної роботи Збройних Силах, заснована на сучасних моделях масової комунікації. Ідеологія відіграє важливу роль у життєдіяльності будь-якого суспільства. Ідеологія держави Білорусь, в якій білоруський народ усвідомлює себе як історично сформовану і консолідовану спільність людей, органічно взаємодіє з внутрішньою та зовнішньою політикою цієї держави [3, с. 63]. В основі державної ідеології лежить розуміння суверенітету і незалежності країни, розуміння наявності національних інтересів, розуміння безпеки як одного їх таких інтересів [4].