ПРОБЛЕМА ДЕФІНИЦІЇ СУТНОСТІ ПОДАТКУ

  Єлизавета Яценко (Покровськ, Україна) |    Скачать статью

Процес формування будь-якої держави складно уявити без такого інструменту перерозподілу національного багатства як податки, розвиток яких відбувався під впливом історичних, економічних, політичних, географічних і національних особливостей. Беручи до уваги постійну трансформацію податкових відносин в наслідок процесів глобалізації та інтеграції, виникає потреба у подальшому удосконаленні податкової системи України та внесенні змін до правової бази з метою приведення її у відповідність тим соціально-економічним умовам, які виникають у державі.