СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  Марина Петренко (Покровськ, Україна) |    Скачать статью

Функціонування економіки України на сучасному етапі характеризується наявністю, а також розвитком кризових явищ, що об’єктивно обумовлено як негативним впливом зовнішніх факторів, так і відсутністю позитивних системних перетворень в економіці країни. Все це негативно впливає на діяльність підприємств, обумовлюючи низьку ефективність їх функціонування та погіршення фінансового стану, що в свою чергу, приводить до появи високої кількості збиткових господарюючих суб’єктів та підприємств-банкрутів. Дослідження можливостей виживання підприємств в умовах економічної кризи на сьогодні є однією з актуальних проблем для всіх суб’єктів господарської діяльності. Кризові ситуації трапляються все частіше, а їх наслідки набувають великих масштабів. Але забезпечення антикризової діяльності на постійній основі дасть змогу формувати ефективну підсистему управління підприємством в кризових ситуаціях.