Кореляційний аналіз впливу факторів на залучення іноземних інвестицій в Україну

  Вікторія Масалигіна (Харків, Україна) |    Скачать статью

Підхід до аналізу національного інвестиційного процесу як до участі у глобальному інвестиційному процесі має бути відмінним від традиційного. Слід зазначити, що в Україні не проводилось таких досліджень на якісно-аналітичному рівні з застосуванням сучасного математично-статистичного апарату. Були лише деякі апріорні роздуми щодо політики України в умовах глобалізації інвестиційних процесів [1,2,3,4], але це був лише експертний метод дослідження. Для більш детального аналізу впливу факторів на залучення іноземних інвестицій слід змінити підхід з традиційно-експертного на математично-обґрунтований (із залученням сучасного апарату кореляційного аналізу).