АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

  Віталіна Перевертень (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Роль математики в сучасній науці невпинно зростає. Це зумовлено насамперед тим, що, по-перше, без математичного опису цілої низки явищ навколишньої дійсності важко досягти їх повного розуміння, а по-друге, розвиток фізики, лінгвістики, економіки та інших наук неможливий без застосування математичного апарату. В зв’язку з цим виникає необхідність якомога тісніше пов’язати шкільний курс із сучасною математикою. Проте самих лише змін у програмі, якими б значними вони не були, завжди буде не достатньо. Очевидно, що найактуальнішою проблемою сучасної школи є питання: як навчати? Математика дає великі можливості для навчання учнів методів наукового прогнозування діяльності людини, явищ і процесів природи та суспільства. Вона відзначається високим рівнем абстракції і великою кількістю прийомів, методів, програм (схем) діяльності. У зв’язку з цим її вивчення в школі має здійснюватись на рівні формування вмінь та навичок і, звичайно, вимагає піднесення ролі самостійної роботи учнів.