ВІДЕО ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ПОДАННЯ ІНТЕРВ’Ю

  Анна Петровська (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Мультимедійна журналістика – це певний спосіб представлення журналістського матеріалу – медіапродукту, який присвячений конкретній темі й поєднує кілька форматів – фото, відео, текст, інфографіка, інтерактив. Комбінації цих форматів можуть бути різні, відповідно, мультимедійна журналістика в цьому аспекті може об’єднувати телевізійну, радіо- та газетну журналістикою. Мультимедіа – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної [3, с.39]. Під терміном же «мультимедійний журналіст», відповідно, розуміють людину, яка здатна зробити матеріали в газету, на сайт, зняти відеоролик та інше.