Побудова алгоритмічних моделей формування значущих узагальнень та правил в базі даних енергетичних показників

  Ірина Михайлюк, Надія Ширмовська, Роман Беник (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

В основі багатьох задач, пов’язаних із плануванням та прийняттям рішень, лежить відлагодження та повний аналіз показників, що описують ділянку конкретної предметної області (ПО). Для проведення такого аналізу необхідні засоби, які б подавали і дозволяли опрацьовувати користувачеві дані у багатовимірному вигляді. Для цього під час проектування бази даних (БД) у ПО виділяються показники, які потрібно аналізувати, та величини, від яких ці показники залежать.