Реалізація Алгоритмічного та програмного забезпечення розпізнавання та діагностування біомедичних сигналів

  Тетяна Ваврик, Надія Ширмовська, Дмитро Кифор (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Основною метою даної роботи є аналіз багатомірних біомедичних сигналів, які реєструються мобільними діагностичними пристроями (МДП). У роботі подано алгоритм, що забезпечує детектування нападів при одночасному аналізі сигналів електроенцефалограми (ЕЕГ) та електрокардіограми (ЕКГ). Робота алгоритму заснована на автоматизованому розрахунку набору оптимальних систем фільтрації для зашумлених біомедичних сигналів, розрахунку значень ознак і подальшої класифікації значень ознак.