Інтерактивні методи навчання математики з використанням середовища програмування Scratch

  Оксана Яценко (Житомир, Україна)  |    Скачать статью

XXI століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства. Поява та бурхливий розвиток нових технологій обробки, передачі, одержання й збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. Останнім часом комп'ютери стрімко увійшли практично в усі сфери людської діяльності, тому інформатизація освітнього процесу є одним із найбільш важливих шляхів пізнання світу та науки й посідає провідне місце в реформі освіти України.