Музикотерапія У РОБОТІ З ДІТЬМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ освітньому СЕРЕДОВИЩІ

  Ірина Садова, Світлана Кобенко (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Здатність мистецтва ефективно впливати на особистісне зростання індивіда з метою корекції певних аспектів його самосвідомості стала підґрунтям такого напряму інклюзивної педагогіки, як музикотерапія. Використання музикотерапії в соціально-педагогічній роботі серед дітей з особливими освітніми потребами спонукає педагогів до постійного вдосконалення й інноваційних пошуків, “ювелірного” застосування особистісно орієнтованого підходу та врахування багатьох соціально-динамічних чинників сьогодення.