РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Валентина Вакуленко (Краматорськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Перспективи розвитку політичної культури в Україні полягають насамперед у розбудові демократичного громадянського суспільства, забезпечення пріоритету прав і свобод громадянина. Сучасний рівень розвитку людської цивілізації з її інтеграційними тенденціями в сфері економіки, науки і техніки потребує високої культури особистості.