ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  Маслов Євген (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Економічне зростання визначається як довгострокова тенденція до збільшення випуску продукції на душу населення. Розрізняють екстенсивні і інтенсивні типи економічного зростання. Інтенсивні фактори економічного зростання характеризуються підвищенням якості ресурсів, використанням науково-технічного прогресу та інноваційних методів управління. На сучасному етапі розвитку економіки, що характеризується високим рівнем конкуренції, головним інтенсивним фактором економічного зростання стають високоякісні трудові ресурси.