СТАН ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ HR-МЕНЕДЖЕРА З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

  Латоша Ксенія (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Система вищої освіти є найважливішою ланкою виховання молодих громадян, формуванні високоосвіченої, компетентної, творчої особистості. На вирішення цього важливого завдання спрямовано Закон України «Про вищу освіту», Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.