ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  Степан Лабудько (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Сьогодні дистанційне навчання в закладі загальної середньої освіти – це крок вперед у розвитку нових освітніх технологій у середній освіті. Під поняттям «дистанційне навчання» (ДН) науковий світ розуміє такий новітній засіб реалізації процесу навчання, який ґрунтується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ), що дозволяє здійснювати навчання на відстані без прямого, особистого контакту між надавачем освітніх послуг (учителем) та здобувачем освіти (учнем) [3, с.115]. Дистанційне навчання відрізняється від традиційного віддаленістю педагога й учня один від одного. В традиційному навчанні контролює освітній процес педагог, а в дистанційному навчанні ця функція від віддаленого педагога переходить до учня у вигляді самоконтролю. У традиційному навчанні безпосередньо відбувається взаємодія педагога з учнем тоді, коли у дистанційному навчанні вона здійснюється за допомогою ІКТ. Ці та інші відмінності дистанційного навчання від традиційного обумовлюють і потребують більш детального вивчення дидактичних особливостей ДН в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО).