МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЯК ПРОДУКТ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  Марія Каленик, Ольга Лучанінова (Дніпро, Україна)  |    Скачать статью

Постановка проблеми. Сьогодні є нагальна потреба у фундаментальних дослідженнях щодо підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців закладів вищої технічної освіти, яка поряд із змістовим її наповненням, має включати сучасні підходи до навчання та виховання. Вважаємо, що сучасний заклад вищої технічної освіти має орієнтуватися на модель випускника, визначити кінцеві результати у вигляді характеристик студента як професіонала й особистості, громадянина та фахівця, якими він повинен володіти після завершення освітнього процесу.