РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

  Світлана Адаменко, Наталія Малюжко (Хорол, Україна) |    Скачать статью

Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно нового стану.