РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ

  Ольга, Лучанінова, Анастасія Соколова (Дніпро, Україна)  |    Скачать статью

Постановка проблеми. Прогрес у науці і культурі, а також нові потреби у педагогічній діяльності призвели до необхідності модернізації системи освіти. Реформування системи освіти потребує вдосконалення підготовки майбутніх фахівців, підвищення рівня їхніх фахових умінь засобами методів ситуативного навчання. Становлення будь-яких фахових умінь здійснюється через відповідну діяльність. На сьогодні велика увага приділяється формуванню фахових умінь студентів, що являє собою добру обізнаність у світі інформації. Завдання підготовки майбутніх фахівців полягає в тому, щоб навчити їх самостійно шукати і освоювати знання, необхідні для успіху їх діяльності в інформаційному суспільстві.