ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ

  Радченко Яна Володимирівна (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Такий термін як «новий час» дуже відповідає терміну «відродження». Беручи до уваги час зародження та утвердження нового суспільного устрою – буржуазного, який в свою чергу висуває та обґрунтовує нові цінності та засади людського буття в порівнянні з феодалізмом. В наслідок цього перед людьми постала проблема розробки методів, шляхів та прийомів вивчення природи. На цій основі формуються у філософії XVII століття два протилежних напрямки: емпіризм та раціоналізм.