УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ВРЯДУВАННІ: В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  Леся Червона (Київ, Україна) |    Скачать статью

З часів Сорбоннської та Болонської декларацій системи вищої освіти та заклади ЄПВО зазнали важливих реформ. Україна є учасницею цих процесів, тому ми маємо на меті в даній публікації, звернутися до аналізу основних європейських документів, що засвідчують актуальність проблеми участі студентства в реалізації ефективного врядування в університетах.