Особливості застосування лікувальної фізичної культури у програмі фізичної реабілітації дітей з ортопедичною патологією

  Оксана Ковальчук, Максим Мірошниченко (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

Фізична реабілітація у педіатрії – це активний процес, метою якого є досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворювання або травми функцій, або, якщо це нереально, оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу дитини, найбільш адекватна інтеграція її у суспільство.