Наслідки антропогенного навантаження на ПРИБЕРЕЖНУ ЗОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я

  Іван Білик (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

Геоекологічні проблеми північного узбережжя Азовського моря можна поділити на дві групи: І – техногенні, які витікають з геоекологічних проблем всього Азово-Чорноморського регіону взагалі та Північно-Західного Приазов’я зокрема; ІІ – природні, які загострюються техногенним навантаженням. До першої групи відносяться, головним чином: 1) сміття (ящикотара, поліетиленовий посуд, плівка, взуття тощо); 2) нафтопродукти та поверхнево-активні речовини; 3) пестициди (ДДТ, ГХЦГ, симазин, гептахлор, карбофос тощо); 4) важкі метали (Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Ca тощо); 5) радіонукліди; 6) стічні води.