ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ

  Маргарита Носкова (Львів, Україна) |    Скачать статью

Стан інформатизації освіти України безпосередньо пов’язаний із станом інформатизації суспільства та ставлення громадян країни до цифрових перетворень держави загалом. Інформатизація суспільства і всіх його галузей – глобальний процес, який триває не залежно від рівня його підтримки державними структурами та законодавчою базою. Державна політика у цій сфері, її продуманість та послідовність дій, може вплинути на швидкість та глибину проникнення інформатизаційних процесів у країні і є лише маркером ефективності діяльності урядових структур у даній сфері. У той же час рівень інформатизації суспільства суттєво впливає та визначає показники успішності держави у світі та її перспективи розвитку у майбутньому.