ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

  Ірина Гоголь (Харків, Україна) |    Скачать статью

Зміни, які відбуваються у політичному, соціально-економічному та культурному житті українського суспільства, висувають нові вимоги до професійної підготовки майбутніх маркетологів. Вони не тільки повинні вміти логічно вірно, обґрунтовано та зрозуміло формувати усну та письмову мову, створювати тексти професійного призначення, але й швидко орієнтуватися в ситуаціях професійної взаємодії, вірно, об'єктивно та чітко сприймати індивідуальні якості та дії партнерів по комунікації, розпізнавати їх мотиви та емоційні стани. Майбутній маркетолог повинен вміти приймати результативні рішення у специфічних ситуаціях, створювати алгоритми їх здійснення, володіти прийомами успішної комунікативної взаємодії. Все це передбачає високий рівень сформованості культури професійного спілкування. У зв'язку з цим проблема формування культури професійного спілкування майбутніх маркетологів є важливою складовою їх професійної компетентності.