СТРУКТУРА І ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  Наталя Гнедко, Лілія Корзун (Рівне, Україна) |    Скачать статью

Інтеграція вищої освіти України з міжнародними освітніми стандартами мотивує оновлення моделі підготовки фахівця інформаційного суспільства, підвищення якості навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) в поєднанні з особистісним розвитком кожного студента. Така ситуація зумовлює пошук нових підходів і, відповідно, стратегій підготовки майбутніх вчителів, що ґрунтуються на CBE-освіті (Competence-based Education – освіта, заснована на компетенціях), в основі якої сукупність знань, умінь, особистих якостей, необхідних особистості для ефективного здійснення фахової та інших видів діяльності в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій (ІТ)