ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЕЦІАЛ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗАСВОЄННІ ІНФОРМАЦІЇ

  Тамара Цесля (Луцьк, Україна) |    Скачать статью

У сучасній Україні сьогодні гостро стоїть питання вдосконалення навчального процесу та підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Методи викладання не відповідають індивідуальним особливостям сучасних дітей. Шкільна програма складається з все більшого і більшого обсягу інформації, а кількість годин залишається незмінною. Школярам доводиться опрацьовувати та засвоювати великий обсяг матеріалу з різних галузей в дуже короткий проміжок часу. Для продуктивнішого викладання потрібно впроваджувати нові методи подання матеріалу, для максимального спрощення процесу запам'ятовування. У статті представлено один з варіантів підвищення ефективності навчання, завдяки впровадженню арт-терапевтичних технік. Саме при використанні казкотерапії, музикотерапії, лялькотерапії та інших методів, у людини значно покращується стійкість уваги, швидкість запам’ятовування, розвивається уява, мовлення та загальний інтелект.