ФОТОТЕРАПІЯ У РОЗВИТКУ ВПЕВНЕНОСТІ ЖІНКИ

  Аліна Собуцька ( Луцьк, Україна) |    Скачать статью

У сучасних наукових дослідженнях розглядаються різні аспекти проблеми формування впевненості в собі, а саме: психологічні механізми формування цього процесу [9] ; специфіка виникнення і розвитку впевненості в умовах різних видів діяльності: суспільної, навчальної; досліджується також вплив впевненості на досягнення успіху в діяльності [3;4]; впевненість вивчається як соціально-психологічна характеристика особистості, її психічний стан [1]. Проблема формування впевненості розглядається у взаємозв’язку з супутніми їй питаннями: розвитком і формуванням адекватної самооцінки; рівнем домагань; становленням самоповаги та любові до себе як складових упевненості в собі в цілому. Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні ефективності методів фототерапії в розвитку впевненості жінки.