ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Іванна Притка (Луцьк, Україна) |    Скачать статью

Швидкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає вміння активно адаптуватись до змін. Дане питання загострило проблему подання навчального матеріалу. Система класичного викладення наук застаріла та є неефективною у мінливому інформаційно-технологічному сьогоденні. Вітчизняні методи навчання відходять на другий план, натомість увага концентрується на розробці нових психологічно-педагогічних способів викладання. Проблема володіння іноземними мовами є особливо актуальною у наш час. Оскільки більша частина світу спілкується саме іноземною для нас мовою – англійською, вільне володіння нею дає першочерговий доступ до найновіших даних та різного роду інформації.