ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  Світлана Стасіневич, Юлія Омелянчук (Київ, Україна) |    Скачать статью

Окремі дослідники біржового ринку вважають, що не зважаючи на національні відмінності всі стратегії розвитку біржового товарного ринку побудовані на провідній ролі держави і не дивлячись на позитивний світовий досвід, у практиці побудови вітчизняного біржового товарного ринку домінує напрям мінімального втручання держави у цей процес. А недооцінка з боку державних органів країни важливості розбудови біржового ринку призвела до занепаду, дискредитації та повної деградації цього ринку.