ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ВУЗІВ

  Світлана Панчишин (Львів, Україна) |    Скачать статью

У наш час англійська мова є однією з найпоширеніших мов світу. Більшість авторитетних науково-технічних видань планети видаються в англомовних країнах і відповідно друкуються англійською мовою, в наше повсякденне життя входять технічні терміни, запозичені з англійської. Так, можна сміливо стверджувати, що англійська мова є мовою науки і техніки. На сьогодні до числа найбільш актуальних питань позашкільної освіти належить питання розвитку науково-технічної творчості молоді. Актуальність навчальної програми пов’язана з тим , що технічний переклад – це важливий засіб, яким користуються для обміну науково-технічною інформацією.