ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВНИХ СИСТЕМ В СВІТЛІ ПРИСКОРЕННЯ ДИНАМІКИ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН

  Оксана Куцин (Львів, Україна) |    Скачать статью

У сучасному наукознавстві лінгвістичне осмислення процесу розвитку мови, а також розробка відповідного термінологічного апарату відбувається з різних позицій. На думку Е. Сепіра, в мові постійною є лише її зовнішня форма; її внутрішній зміст, її психічна значимість чи інтенсивність змінюються залежно від спрямованості розумової діяльності, а також від загального інтелектуального розвитку [7, с. 36]. Виходячи з такої постановки проблеми видаються актуальними ті одвічні мовознавчі питання, які, здавалося б, уже в науці про мову не викликають дискусій, проте під впливом багатьох екстралінгвальних факторів (а час від часу і внутрішньомовних) потребують нових наукових коментарів.