ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ У КУРСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

  Олена Крекотень (Суми, Україна)  |    Скачать статью

Мова туристичних рекламних повідомлень становить інтерес для процесу вивчення іноземної мови, тому що характеризується як стислістю і лаконічністю, так і образністю і граматичним наповненням. Вивчення рекламного дискурсу надає багатий матеріал для широкого спектру мовознавчих досліджень. Рекламні тексти досліджуються зарубіжними та вітчизняними мовознавцями у різних аспектах: 1) загальний лінгвістичний опис рекламних текстів (К. Бове, О.І. Зелінська, М.М. Кохтєв, Дж.Н. Ліч, О.В. Медведєва, Г.Г. Почепцова, Д.Е. Розенталь); 2) дослідження певного аспекту реклами (Т.М. Лівшиц, Е.С. Тернер, Ю.О. Сорокін, Є.Ф. Тарасов); 3) власне лінгвістичний аналіз рекламних текстів (О.А. Ксензенко, І.О. Соколова, О.І. Зелінська, В.В. Зірка, Н.Л. Коваленко, Ю.Б. Корнєва, О.В. Медведєва, Н.Л. Коваленко) тощо.