РОЛЬ АУДІЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

  Алла Давидюк (Київ, Україна) |    Скачать статью

Соціально - політичні та економічні перетворення у всіх сферах життя нашого суспільства привели до істотних змін у сфері освіти. Змінився, зокрема, і статус іноземної мови як шкільного предмета. Розширення міжнародних зв'язків, входження нашої держави у світове співтовариство зробило іноземну мову реально затребуваною державою, суспільством і особистістю. Іноземна мова повною мірою почала усвідомлюватись як засіб спілкування, засіб розуміння і взаємодії людей, засіб залучення до іншої національної культури і як важливий засіб для розвитку інтелектуальних здібностей школярів, їх загальноосвітнього потенціалу.