ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВНЗ

  Людмила Байдак (Суми, Україна) |    Скачать статью

Проблема навчання граматичному аспекту іноземної мови завжди була в центрі уваги психологів, методистів та викладачів. Особливої гостроти вона набуває при навчанні іноземній мові у вищому навчальному закладі, де відбувається перехід на якісно вищий рівень її володіння. На жаль, доводиться визнати, що значна кількість студентів, які приходять після школи на навчання до закладів вищої освіти, мають досить низький рівень знань з іноземної мови. Це стосується як словникового запасу, так і граматичних умінь та навичок. Студенти роблять помилки у вживанні багатьох граматичних структур, що свідчить про реальні труднощі в оволодінні граматичними формами. Несформованість граматичних навичок стає серйозною перепоною у формуванні комунікативної компетенції. Адже саме знання граматики є тією базою, без якої неможливе повноцінне використання мови як засобу спілкування.