ЗАБОРОНА ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДЬМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ ПРАВА НА ГІДНІСТЬ

  Л.В. Леонтьєва, Ірина Рябуха (Харків,Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми полягає у тому, що частина 3 статті 28 Конституції України стверджує, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим до­слідам. Проте, зважаючи на стрімкий розвиток науки, необхідність у експериментуванні над людьми для визна­чення корисності різноманітних препаратів тощо зростає. Тому питання експериментування над людьми повинно знайти чітку регламентацію з боку держави на рівні закону. Питаннями допустимості проведення експериментів над людьми займалися В.Бірштейн, В.М. Корнацький, Д. Катц, A.B. Стефанов та інші вчені.