АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК В КРИМІНОЛОГІЇ Під час визначення особи злочинця

  Л.В.Леонтьєва, Катерина Литвиненко (Харків, Україна) |    Скачать статью

Окремий злочин та злочинність в цілому не можна розглядати без осіб, що вчиняють ці злочини. Дослідженням особистості людини взагалі та особи злочинця зокрема займаються представники різних наук: філософії, психології, соціології, окремих юридичних дисциплін та кримінології. При дослідженні особистості кожна з цих наук має свою мету. Метою дослідження особи злочинця для кримінології є встановлення основних характеристик осіб, які вчиняють певні злочини і розробка конкретних заходів, які спрямовані на виправлення таких осіб.