ДУАЛЬНА СИСТЕМА ОСВІТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Лариса Лавриненко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Найважливішою якісною характеристикою сучасного етапу розвитку професійної освіти в Україні виступають інтеграційні процеси, які відбуваються, з одного боку, змістовні і структурні зміни в середині власне системи освіти, а з іншого – процеси взаємодії професійної освіти та виробничої сфери. Пріоритети державної політики у сфері освіти відображені в «Концепції підготовки спеціалістів за дуальною формою отримання освіти в Україні» [1], в якій відзначається про необхідність сформувати широкий набір механізмів співпраці бізнесу й освітніх установ. У цій Концепції передбачається встановлення рівноправного партнерства установ вищого, професійної, професійно-технічної (професійної) освіти, працедавців і здобувачів освіти з метою придбання останніми досвіду практичного застосування компетенції та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності.