ЩОДО УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ МІЖ ПРАЦІВНИКОМ ТА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ПІДПРИЄМЦЕМ

  Денис Жук (Харків, Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що одним з головних принципів здійснення підприємництва є вільний найм працівників суб’єктами підприємницької діяльності, який полягає в тому, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. (трудовий договір)