Олимпиадалық есептерді шешудегі геометриялық есептердің орны

  Гульмира Нурбекова, Тлеумагамбетова Данара, Дыбыспаева Нуржамал (Астана, Казахстан) |    Скачать статью

Есептеу геометриясы- геометриялық тапсырмаларды шешу үшін алгоритмдерді қарастыратын информатиканың бір бөлігі. Мұндай есептер компьютерлік графика, интегралды сызбаларды жабалау, техникалық құрылғылар сияқты тақырыптарда кездеседі. Осындай типті есептерге нүкте, кесінділер, көпбұрыштар жатады. Осындай есептердің нәтижесі қандай да бір сұрақтың жауабы немесе геометриялық объект болуы мүмкін. Кеңістіктегі кез келген нүкте вектор болып табылады. Мұндайвектор ноль мәнді вектор деп аталады. Нольге тең емес вектордың ұзындығы АВ кесіндінің ұзындығы деп аталады. Екі нольге тең емес векторлар коллинеар вектор деп аталады, егер де де екеуі де бір түзудің бойында жатса немесе паралель түзулердің бойында жатса. Егере де АВ және СД векторларыколлинеар деп аталса, онда олардың сәулелері бір бағытта және оны бір бағыттағы векторлар деп атайды.