ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОШОК В освітньому процесі

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Сучасну школу вже неможливо уявити без комп’ютерів та інтерактивних комплексів. Інтерактивні програмно-технічні комплекси, як правило, мають один з двох варіантів складових: або інтерактивну дошку (ІД), програмне забезпечення ІД, комп’ютер та проектор; або інтерактивний проектор (ІП), програмне забезпечення ІП, поверхню для проектування (білий екран) й комп’ютер. Такі комплекси входять до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (згідно з наказом МОУ № 704 від 22.06.2016 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання..» [2]). Але для викладання інших предметів вони теж широко використовуються.