НАСТУПНІСТЬ У ПЕРЕХОДІ З ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСНОВНУ У РОЗРІЗІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  Наталя Хаджиоглова (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью

У ХХІ ст., коли крок за кроком відбуваються постійні зміни, бурхливий розвиток сучасних новітніх технологій,дуже важливого значення набуває вміння особистості навчатися протягом всього свого життя. Такі нормативно-правові акти, як Закон України «Про освіту», Національна концепція нової української школи, типове положення про державний стандарт початкової освіти стверджують, що одним із завдань, яке стоїть перед новою українською школою — це реалізація наступності між усіма ланками освітнього процесу та випуск зі школи всебічно розвиненої, конкурентоспроможної, здатної до критичного осмислення, цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватора, який сприятиме прогресивним змінам навколишнього світу.