СТИМУЛЮЮЧА СКЛАДОВА РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Алла Давидюк (Київ, Україна) |    Скачать статью

Як зробити урок або заняття з іноземної мови на початковому етапі навчання цікавим, захоплюючим і досягти того, щоб діти добре і надійно засвоювали мовний матеріал? Над цими проблемами постійно працює педагог. Проаналізувавши велику різноманітність прийомів організації навчальної діяльності, багато педагогів обрали рольову гру. Використовуючи рольову гру як засіб навчання, педагоги справедливо відзначають її великі потенційні можливості. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, лінгвістів, філософів відзначають її цінність в педагогічному процесі.