ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  Леся Тараєвська (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

У сучасному світі екологічні питання є одними з найбільш актуальних і обговорюваних на різних рівнях. Глобальні зміни в навколишньому середовищі викликають все більший інтерес і занепокоєність не лише серед громадських організацій, політичних сил та споживачів, а й серед виробників різних країн. Провідні компанії, а також ті, хто намагається ними стати, з метою підвищення конкурентних переваг, планують сьогодні свою діяльність на засадах концепції сталого (збалансованого) розвитку, соціальної і екологічної відповідальності бізнесу, екологічного маркетингу.