СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

  Віктор Терещенко (Боярка Україна) |    Скачать статью

Протягом усієї історії людства природа потерпала від непомірних апетитів людей і відповідала на це виснаженням ресурсів, скороченням лісів, збільшенням пустель, бо неодмінною умовою життя на планеті є підтримка рівноваги між потребами людини і можливостями природи їх задовольнити.