ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

  Анна Суінова (Боярка Україна) |    Скачать статью

Порушення стійкості системи «людина – природа-суспільство» в сучасних умовах обумовлено суттєвим деструктивним впливом людства на стан навколишнього середовища в результаті надмірного росту продуктивних сил і кількісного зростання чисельності населення. Інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу зумовив виникнення низки глобальних екологічних проблем, кожна з яких здатна призвести до знищення нашої цивілізації. Серед цих проблем найбільш суттєвими є: дефіцит прісної води, зниження видового біологічного і ландшафтного різноманіття планети, зміни клімату руйнування, озонового «шару», лісів.