МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Наталя Чекмарьова, Інна Шкіль (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. У сучасних умовах гуманізації й демократизації суспільства одним із важливих завдань фізичного виховання студентів є формування у них стійкої мотивації до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Адже, стійка мотивація – це шлях до успішного вирішення виробничих завдань, це вміння приводити наявні умови у відповідність до вимог, які випливають із мети, змісту навального процесу та власного бачення проблем навчання [2]. Природно, що мотивація залучення молоді до фізичного виховання та спорту відіграє велику роль у студентському суспільстві. Головним чинником мотивації до занять фізичною культурою є здоров’я людини, її схильність до здорового способу життя. Серед причин, які призводять до погіршення здоров’я молоді – зниження рівня їх мотивації до фізичного виховання й спорту та до різних форм пропаганди фізкультурно-спортивної діяльності.