ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ОЦІНЮВАТИ І УПРАВЛЯТИ РИТМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕХНІКИ РУХУ НА ЛИЖАХ

  Анатолій Клемба, Юрій Любіжанін, Олександр Ченікало (Львів, Україна) |    Скачать статью

Актуальність. В теорії технічної підготовки лижників основна увага звертається на формування кінематичних і динамічних характеристик руху[3,с.144; 4,с.424]. В той же час ритмічні характеристики техніки способів руху на лижах згадуються лише поверхнево і залишаються дещо поза увагою фахівців. Як наслідок тренерам і вчителям важко давати раду, коли в процесі навчання виникають помилки пов’язані з порушенням ритму руху. Приведені факти свідчать про те, що сучасна методика навчання техніки лижних ходів, особливо складних по координаційній структурі, потребує вдосконалення методичних розробок формування ритмічних компонентів цілісної вправи [1,с.236].