ПАТЕНТ ЯК ФОРМА ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  Ліна Леонтьєва, Анастасія Приз (Харків, Україна) |    Скачать статью

Однією з основних проблем сучасності можна назвати правове та соціально-економічне забезпечення розвитку та захисту інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність швидко набирає вагу, як фактор зростання інтелектуального, культурного, економічного і оборонного потенціалу країни. Право інтелектуальної власності є частиною цивільного права. Нормотворчий процес у даній сфері - процес постійний, оскільки науково-технічний розвиток суспільства залежить від рівня охорони прав інтелектуальної власності. Тому питання, пов'язані з посиленням її захисту, в останні роки - предмет підвищеної уваги з боку керівництва країни.